bEvolution

blueEvolution, broj komora 6, ugradbene dubine 92 mm, tri brtve. Raspon stakla IZO 40 i 52 mm.
Mogućnost sa ili bez termix distancera. Čelično ojačanje 2 mm.

Uf = 1,0 W / m2K
Protuprovalna zaštita: klasa 2
MACO okov antikorozivni sa kočnicom.

ZATRAŽI PONUDU